Ana Sayfa > Basın açıklamaları > Dünya Emekçi Kadınlar Günü Basın Açıklaması

Dünya Emekçi Kadınlar Günü Basın Açıklaması

Basına ve Kamuoyuna

Bismillahirrahmanirrahim

Kadınların, eşitlik ve adalet arayışlarının bir neticesi olarak “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” dünyada ve son yıllarda da ülkemiz Kürdistan’da kutlanmaktadır.

Coğrafyası, milliyeti ne olursa olsun, kadının dünyanın birçok yerinde haksızlığa maruz kaldığı, egemen güçler tarafından çaresiz ve savunmasız bırakıldığı bilinen bir hakikattir.

Nitekim bu günde başta Şengal ve Kobanî olmak üzere Kürdistan’ın güneyi ve batısında bir bütün olarak dinsel ve etnik aidiyetlerinden dolayı Kürd kadınları DAİŞ vahşi çetelerinin işkencesine, tecavüzüne ve cinayetlerine maruz kalmaktadır. Ne yazık ki bu baskı, zulüm, köleleştirme ve katliam gibi sistematik insanlık dışı politikalar tüm dünyanın gözü önünde cereyan etmektedir.

Bizler AZADÎ Hareketi olarak İslam adına yapıldığı iddia edilen DAİŞ’in bu insanlık dışı uygulamalarını red ediyoruz, mahkum ediyoruz ve lanetliyoruz.

Hak, adalet ve hürriyet dini olan Yüce İslam dini DAİŞ’in bu insanlıkdışı uygulamalarından beridir.

Şüphesiz, haksızlıklara maruz kalanlar sadece kadınlar değildir. Tarih boyunca, kadını-erkeği, yaşlısı ve genciyle insanlar, çok defa zulme ve ayrımcılığa uğramışlar, ötelenmiş ve dışlanmışlardır.

Lakin kadın her kesimden daha fazla mağdur edilmiş, klasik feodal ve modern kapitalist sistemlerde emeği sömürülmüş, zihni ve bedeni köleleştirilmiş, her türlü istismara, cinayete maruz kalmış ve tüketim kültürünün bir aracı konumuna indirgenmiştir.

Din ve felsefe, erkek egemenliğinin bir aracı olarak kullanılarak, olgular kadın aleyhine yorumlanmış ve kadının en doğal, en tabi hakları bile tartışma konusu yapılmıştır.

Sahih felsefi ve dini görüş; bilhassa hurafelerden arınmış İslami anlayışa göre: Kadının her alanda kendini yetiştirmesi-geliştirmesi, eğitimi, iktisadi özgürlüğü, içtimai hayata katılımı teşvik edilmiş ve desteklenmiştir.

Kürdistan’daki hak, adalet ve hürriyet arayışında kadınlarımız, tarih boyunca akıl almaz bedeller ödeyerek, mağduriyet ve mazlumiyetler yaşayarak milletimizin tarihinde, kültüründe seçkin yerlerini almışlardır. Bu açıdan kadının özgürlüğü, dini, milli ve ailevi değerlerden bağımsız olarak ele alınmamalıdır, düşünülmemelidir de.

Başta Kürdistan olmak üzere dünyadaki tüm kadınlar, özgürleştirilme adına dini, milli ve ahlaki değerlerin zayıflatılması-yozlaştırılmasına araç edilmemeli, ideolojik hesapların kurbanı yapılmamalıdır.

Kadın ve erkek, hayatın zorluklarını, sorumluluk bilinciyle müşterek omuzlamalı, eşitlik ve adalet temelinde özlenen geleceğin inşasına dayanışma içinde katkı sunmalıdır.

Hak, adalet, hürriyet ve eşitlik mücadelesi belli bir zaman dilimi veya coğrafyayla sınırlı olmadığından; Kürd kadını da, dünya kadınlarının deneyimlerinden yararlanmakta, insanlık ailesine karşı İslami ve insani yükümlülüğünü yerine getirmeye çalışmaktadır.

Bu anlayış ve bilinçle “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nü tebrik eder, bu günün barışa, adalete ve eşitliğe vesile olmasını temenni ederiz.

08 Mart 2015

Hak Adalet ve Hürriyet için Kürdistan İslami Hareketi / Hereketa AZADÎ Hareketi Kadın Kolları Sekreterliği