Ana Sayfa > Haberler > İnsanı insan yapan, temel hak ve hürriyetleridir

İnsanı insan yapan, temel hak ve hürriyetleridir


Basın ve Kamuoyuna

Bismillahirrahmanirrahim 

İnsan hakları; insanın hem bireysel ve toplumsal tabii haklarını, hem bireysel ve toplumsal özgül güçlerini gerçekleştirme haklarını, hem de bireysel ve toplumsal siyasi haklarını birlikte ifade eder. İnsan haklarının meşru olmayan sistemler ve zalimler tarafından ihlal ve gasp edilmesi geçmişte ve günümüzde hak, adalet ve hürriyetlerimizden mahrum kalmamıza sebep olmuştur. 

İnsanı insan yapan, temel hak ve hürriyetleridir. Eğer bir toplum temel insanî hak ve hürriyetlerinden mahrum bırakılırsa o toplum süreç içerisinde travmalı bir topluma dönüşür. Bireyler, kendilerini toplumsal travmalardan muhafaza etmek için kendi temel insanî hak ve hürriyetlerini elde etmek ve korumak zorundadır. AZADÎ Hareketi’nin varoluş gerekçesi ve nihai amacı; temel hak ve hürriyetlerin başta Kürdistan’da olmak üzere tüm dünyada tahakkuk etmesidir. İnsan aç kalsın ama insaniyetten ve insan haklarından mahrum kalmasın. 

Bu vesileyle 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü kutluyor ve başta Kürd halkı olmak üzere bütün mazlum halkların İslamî, insanî ve millî haklarına kavuşmasını yüce Allah’tan diliyoruz. 10.12.2014

Saygılarımızla.

Hak Adalet ve Hürriyet İçin Kürdistan İslamî Hareketi / AZADÎ Hareketi